अर्घाखाँची जिल्लावाट प्रसारणमा रहेको रेडियो “Radio Deurali 101.0 MHz ” को अनलाईन रेडियो प्रसारण सेवा www.radiodeurali.org.np भुक्तानी नभएको कारणले गर्दा बन्द गरिएको छ ।
थप जानकारिका लागी i-Tech Nepal को लेखा शाखा ०१-४२२१४६६ वा ०१-४२१२६१३मा सम्पर्क गर्नु होला ।

धन्यवाद !!!